Hyperlink là gì? Hyperlink trong Web, Word, Excel, Google Sheet, PPT

Hyperlink là gì? Hyperlink trong Web, Word, Excel, Google Sheet, PPT

Thuật ngữ Hyperlink nghĩa là gì? Hyperlink dịch nghĩa là Siêu liên kết. Hyperlink có thể là một từ, một cụm từ, một hình ảnh, một đoạn văn bản mà người đọc có thể click vào dẫn tới một tài liệu tham chiếu mới hoặc một phần khác của tài liệu hiện tại. Hyperlink được sử...