Dịch vụ King Kong Entity – Index>80%, Hiệu quả cao giá từ 1,2 triệu

Gói 1: Mini Entity – Giá 1.200.000 VNĐ

 • 160 Social DR cao
 • Chèn ảnh Avatar Geotag
 • Share chéo, kết nối theo mô hình riêng
 • Google Stacking
 • 1 Guestpost hiển thị full trang chủ

Gói 2: Kong Entity – Giá 1.800.000

 • 200 Social DR cao
 • Chèn ảnh Avatar Geotag
 • Share chéo, kết nối theo mô hình riêng
 • Google Stacking
 • 2 Guestpost hiển thị full trang chủ

Gói 3: King Kong Entity – 3.800.000

 • 300 Social DR cao
 • Chèn ảnh Avatar Geotag
 • Share chéo, kết nối theo mô hình riêng
 • Google Stacking
 • 3 Guestpost hiển thị full trang chủ