Thuật ngữ Hyperlink nghĩa là gì?

Hyperlink dịch nghĩa là Siêu liên kết. Hyperlink có thể là một từ, một cụm từ, một hình ảnh, một đoạn văn bản mà người đọc có thể click vào dẫn tới một tài liệu tham chiếu mới hoặc một phần khác của tài liệu hiện tại.

Hyperlink được sử dụng trong các tài liệu và hầu hết các trang web, mạng xã hội…

Ví dụ siêu liên kết như cách link ở phần mục lục bài viết này hoặc  bạn click vào cụm từ màu đỏ sau đây, nó là một Hyperlink – Siêu liên kết

Cách tạo thêm Hyperlink trong word:

Bước 1: Dùng chuột trái bôi đen phần văn bản muốn chèn Hyperlink.

Bước 2: Click chuột phải chọn nút “Hyperlink”  ( Hoặc dùng phím tắt Ctrl + K)

Bước 3: Chèn liên kết vào phần Address và chọn OK.

Nếu muốn chèn file trên máy tính thì ở bước 3 bạn có thể sử dụng 1 trong 3 tính năng: Current Folder, Browsed Pages hoặc recent File để chọn tới chính xác địa chỉ tài liệu muốn trích dẫn tham chiếu.

Cách tạo thêm Hyperlink trong Google sheet, Powerpoint, Excel…

Tương tự như trên nhưng ở bước 2 bạn nên dùng phím tổ hợp phím: Ctrl + K là nhanh gọn nhất!

Cách tạo thêm Hyperlink trên Website

Chúng ta thường sử dụng các hyperlinks trên website để trở tới các URL trang web khác, bao gồm các liên kết nội bộ hoặc liên kết ngoài.

Việc chèn siêu liên kết trên trang web phụ thuộc vào trình soạn thảo và mã nguồn của các trang web khác nhau, tuy nhiên cấu trúc mã HTML cơ bản sẽ như sau:

<a href="https://backlinkgold.com">Backlink GOLD</a>

Thực ra việc chèn trên các web cũng khá tương tự nhau.