Là nguồn link từ các trang có uy tín cao, Domain Authority lớn giúp tăng trust và uy tín cho website cực kỳ hiệu quả. Trong đó có rất nhiều trang DA>80 mà chất lượng không phải bàn!

Thành phần bao gồm:

  • Link profile và about từ các forum DA cao
  • Link Social Bookmarking DA cao
  • Link trong nội dung viết mới hoàn toàn từ các site, blog có DA cao ( Chiếm tỷ lệ 10% của gói với Độ dài 400-500 text, có hình ảnh)
  • Tỷ lệ No-dofollow: Trên 80% là dofollow

Số lượng khuyên dùng:

  • 200link cho 1 domain, nên làm về trang chủ