1. Cơ cấu backlink

 • 80 – 85 % Link trong nội dung ( đăng trên Forum, web 2.0 và hệ thống công ty theo lĩnh vực có DA>25 với link Nofollow và DA>15 với link Dofollow)
 • 15-20% link profile website liên quan, Link DA cao, link Social Bookmarking
 • Tỷ lệ Dofollow>70%

2. Quy chuẩn bài viết làm backlink

 • Nội dung liên quan, tiêu đề chứa chính xác từ khóa hoặc từ khóa liên quan, trong nội dung lặp lại từ khóa
 • Độ dài: 700 text trở lên ( Nội dung gốc thiếu thì cần viết bổ sung ở đầu và cuối văn bản, điều này càng làm tăng tính Unique)
 • Spin kỹ tiêu đề
 • Spin đoạn đầu thật kỹ theo quy trình 
 • Sử dụng data theo ngành trong Spin Editor để Spin thân bài và Spin sâu thêm đoạn đầu  văn bản
 • Kiểm tra và chỉnh sửa trước khi đăng để tránh lỗi ngữ pháp cơ bản và đảm bảo văn phong bài viết phù hợp

3. Đăng bài

 • Một bài Spin đăng 50 website.
 • Chọn các box liên quan nhất để đăng bài ( Quan trọng!)